Správní rada

Mgr. Jiří Petr

Předseda správní rady

"S Františkem jsem spolupracoval řadu let, koncem roku 2011 jsem po něm převzal vedení nadace. Se všemi kolegy a přáteli se snažíme v nadaci udržet duch a filosofii jejího zakladatele. "

MUDr. Veronika Křenková

Členka správní rady - manažerka ND / učetnictví

Působí jako lékařka na RDG oddělení ve Svitavské nemocnici. S Františkem Plívou se seznámila v roce 1993, hned po jejím přestěhování do Svitav. "Navštěvovala jsem Nadační dům, stali jsme se přáteli a od r. 2006 jsem ve správní radě NJP. Po jeho smrti jsem vymýšlela postupy, jak spravovat Nadační dům bez kastelána, jak se pan Plíva označoval. Snažím se propojovat lidi, kteří se o Nadační dům a jeho program starají. Do budoucna bych byla ráda, aby dům zůstal místem setkávání a společných prožitků a nabízel mnohostranně využitelné prostory."

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA

Člen správní rady

Jsem ředitelem svitavského Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, výkonným ředitelem svitavské univerzity třetího věku, bývalým pedagog na Pedagogické fakultě UK v Praze a Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jsem autorem mnoha odborných článků nebo literárně zaměřených textů, autorem a spoluautorem řady publikací a knih (mimo jiné i o Františku Plívovi). Jsem členem Zastupitelstva města Svitavy. V Nadaci Josefa Plívy působím jako člen správní rady od roku 2017. Františka Plívu jsem znal od jeho návratu do Svitav v 90. letech, moc dobře jsem ho znal a vážil jsem si ho.

Stanislava Plívová

Členka správní rady - výtvarný směr/ kultura

V Nadaci Josefa Plívy působím od roku 1995, kdy mě František Plíva požádal, zda bych byla ochotna vést výtvarný kroužek pro děti. Nadační dům, kterým mě František provedl, mě natolik zaujal svým netradičním interiérem, že jsem souhlasila. Našla jsem zde zázemí pro malování s dětmi a prostor k pořádání výstav a organizování hudebních pořadů, ke kterým Nadační dům přímo vybízí. Od roku 2014 jsem členkou správní rady NJP. Přála bych si, aby " Dům plný života", jak si ho František Plíva představoval, neztratil své genius loci a zůstal stále místem pro setkávání lidí s tvůrčí představivostí.

PaedDr. Radomila Oblouková

Členka správní rady

Jsem učitelkou a má profese mě (stále ještě) těší. Učím na Gymnáziu ve Svitavách a v souvislosti se svým povoláním jsem měla štěstí – "pedagogické poslání" jsem mohla spojit se svými zájmy i radostmi, především s "láskou" k literatuře, divadlu i kultuře v širším slova smyslu. V roce 1994 jsem založila na gymnáziu soubor DOcela MAlé divadlo (od roku 2005 zřizovatelem divadla DOMA SKS Svitavy).

Zajímají mě svitavské dějiny, především neprobádaná "místa" historie mého města. Desítky let pátrám v archívech, vyhledávám pamětníky a sbírám materiály dotýkající se židovské komunity ve Svitavách; získané informace i "příběhy" jsou podkladem pro vytvoření svitavských Kamenů zmizelých.

Pane Františka Plívu jsem osobně znala, dokonce soubor DOMA sponzoroval. Přestože jsme se mohli setkat ve chvíli, kdy to byl již starý pán, ve své podstatě byl stále mladíkem – své vize přes "nepřekonatelné" problémy realizoval ("stvořil" nadační dům), miloval divadlo, muziku… Ráda bych přispěla k realizaci jeho plánů i "snů".

Mgr. Vendula Komárková

Členka správní rady - projektový koordinátor/ koordinátor dobrovolníků/ Skofka 

Vystudovala jsem SZŠ Svitavy, FZS Univerzita Pardubice a Pdf Univerzita Palackého v Olomouci. Věnuji se problematice náhradní rodinné péče a jsem krajská vedoucí ANR ČR.

Do komunity kolem Nadace Josefa Plívy jsem přišla v roce 2020 s cílem upravit zahrady a budovu Skofky tak, aby byly bezpečným a přívětivým prostředím pro své uživatele. Od konce roku 2021 jsem  zastávala v Nadaci Josefa Plívy funkci revizora. Od r. 2023 jsem členkou správní rady.  Pro nadaci bych si do budoucna přála, aby se Nadační dům stal centrem setkávání občanů a to nejen Svitav. A stejně tak, jak již dnes je, zůstal ,, truhlicí svitavské historie" i v dalších letech

Ladislava Morkesová, revizor

Společně k sobě z.s.

Markéta Houserová

Programová náplň / komunitní činnost / propagace

Zakladatelka projektů Laundry 38, Chata 77, Adoptuj truhlík, Sejdeme se v nadaci.... Hráčka s ohněm a učitelka cchi - kungu, který nikdy nezačala učit. V současné době učitelka přírodovědných předmětů v SVP Alfa, kde se učí tomu, jak vést komunity a terapeuticky přistupovat k dětem. Dlouhodobě ji zajímá práce se sny jako terapeutickým prostředkem a proto navštěvuje na pražské škole psychosociálních studií psychoterapeutickou fakultu celoživotního vzdělávání, kde si rozšiřuje obzory přístupy různých směrů v psychoterapii. Spolupracuje také s nadačním fondem Puentes - Mosty, kde v původní šamanské tradici Indiánů kmene Kogi berou sny jako něco, čeho je dobrý si všímat a přistupují k lidem v duchu hesla: Uzdrav sebe, uzdravíš krajinu. V Nadačním domě má na starost společné setkávání a dobrovolnictví.

Kontakt: houserovamarketa@gmail.com