Správní rada

Mgr. Jiří Petr

Předseda správní rady

"S Františkem jsem spolupracoval řadu let, koncem roku 2011 jsem po něm převzal vedení nadace. Se všemi kolegy a přáteli se snažíme v nadaci udržet duch a filosofii jejího zakladatele. "

MUDr. Veronika Křenková

Členka správní rady - agenda učetnictví

Působí jako lékařka na RDG v NPK ve Svitavské nemocnici. S Františkem Plívou se seznámila v roce 1993, hned po jejím přestěhování do Svitav. "Navštěvovala jsem Nadační dům, stali jsme se přáteli a od r. 2006 jsem ve správní radě NJP. Po jeho smrti jsem vymýšlela postupy, jak spravovat Nadační dům bez kastelána, jak se pan Plíva označoval. Snažím se propojujovat lidi, kteří se o Nadační dům a jeho program starají. Do budoucna bych byla ráda, aby dům zůstal místem setkávání a společných prožitků a nabízel mnohostranně využitelné prostory."

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA

Člen správní rady

Jsem ředitelem svitavského Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, výkonným ředitelem svitavské univerzity třetího věku, bývalým pedagog na Pedagogické fakultě UK v Praze a Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jsem autorem mnoha odborných článků nebo literárně zaměřených textů, autorem a spoluautorem řady publikací a knih (mimo jiné i o Františku Plívovi). Jsem členem Zastupitelstva města Svitavy. V Nadaci Josefa Plívy působím jako člen správní rady od roku 2017. Františka Plívu jsem znal od jeho návratu do Svitav v 90. letech, moc dobře jsem ho znal a vážil jsem si ho.

Stanislava Plívová

Členka správní rady - výtvarný směr/ kultura

V Nadaci Josefa Plívy působím od roku 1995, kdy mě František Plíva požádal, zda bych byla ochotna vést výtvarný kroužek pro děti. Nadační dům, kterým mě František provedl, mě natolik zaujal svým netradičním interiérem, že jsem souhlasila. Našla jsem zde zázemí pro malování s dětmi a prostor k pořádání výstav a organizování hudebních pořadů, ke kterým Nadační dům přímo vybízí. Od roku 2014 jsem členkou správní rady NJP. Přála bych si, aby " Dům plný života", jak si ho František Plíva představoval, neztratil své genius loci a zůstal stále místem pro setkávání lidí s tvůrčí představivostí.

JUDr. Milan Břeň

Člen správní rady - advokát

"Vše začalo asi před 20 lety, kdy jsem se osobně poznal s panem Františkem Plívou. Pomáhal jsem mu s řadou věcí, a to i věcí týkajících se nadace. Když mne asi v roce 2007 oslovil s myšlenkou, abych se stal součástí nadace, neodmítl jsem. Od roku 2010 působím ve správní radě nadace a pomáhám s řešením právních záležitostí."

Mgr. Vendula Komárková

Revizor

Vystudovala jsem SZŠ Svitavy, FZS Univerzita Pardubice a Pdf Univerzita Palackého v Olomouci. Věnuji se problematice náhradní rodinné péče a jsem krajská vedoucí ANR ČR.

Do komunity kolem Nadace Josefa Plívy jsem přišla v roce 2020 s cílem upravit zahrady a budovu Skofky tak, aby byly bezpečným a přívětivým prostředím pro své uživatele. Od konce roku 2021 zastávám v Nadaci Josef Plívy funkci revizora a jsem koordinátorkou projektů. Pro nadaci bych si do budoucna přála, aby se Nadační dům stal centrem setkávání občanů a to nejen Svitav. A stejně tak, jak již dnes je, zůstal ,, truhlicí svitavské historie" i v dalších letech.

Aktivní dobrovolníci

Markéta Houserová

Programová náplň / komunitní činnost / propagace

Zakladatelka projektů Laundry 38, Chata 77, Adoptuj truhlík, Sejdeme se v nadaci.... Hráčka s ohněm a učitelka cchi - kungu, který nikdy nezačala učit. V současné době učitelka přírodovědných předmětů v SVP Alfa, kde se učí tomu, jak vést komunity a terapeuticky přistupovat k dětem. Dlouhodobě ji zajímá práce se sny jako terapeutickým prostředkem a proto navštěvuje na pražské škole psychosociálních studií psychoterapeutickou fakultu celoživotního vzdělávání, kde si rozšiřuje obzory přístupy různých směrů v psychoterapii. Spolupracuje také s nadačním fondem Puentes - Mosty, kde v původní šamanské tradici Indiánů kmene Kogi berou sny jako něco, čeho je dobrý si všímat a přistupují k lidem v duchu hesla: Uzdrav sebe, uzdravíš krajinu. V Nadačním domě má na starost společné setkávání a dobrovolnictví.

Kontakt: houserovamarketa@gmail.com

Gabriela Malínková

Grafika - propagace / programová náplň / správa webu a sociálních sítí / komunikace

V oboru grafiky se pohybuji od roku 1998. Téměr 20 let jsem žila v Praze, kde jsem pracovala v předních českých nakladatelstvích, vydavatelstvích a reklamních agenturách. Po několika letech v korporátech, jsem přešla k externím spolupracím jako OSVČ, což mi dalo větší volnost a svobodu a od roku 2017 jsem na "volné noze". O rok později jsem se přestěhovala z Prahy do Svitav a první spolupráci zde navázala právě s Nadací Josefa Plívy jako dobrovolník. 

V roce 2021 jsem spolupořádala festival Body Mind Spirit, který mne utvrdil v mém dalším směřování. 

Nadaci bych ráda dovedla k udržitelnosti, profesionalizaci a podporovala v ní témata osobního rozvoje a otvírala skrze ně možnost širšího společenství. Mou vizí je pozvednutí samotné organizace a komunitního života ve městě. "Jdu do toho srdcem a svou práci v nadaci beru jako poslání, které mě zkrátka baví... ♥"

Kontakt: gabriela.malinkova@seznam.cz