Jak můžete pomoci

Dobrovolná činnost je základem fungování nadace. Nadační dům potřebuje ke svému provozu dobrovolníky. Bez jejich pomoci bychom se neobešli. Dobrovolnictví přináší  nové zážitky, zkušenosti, příležitost ke spolupráci, nové dovednosti i přátele. Máte-li chuť se zapojit do provozu či údržby Nadačního domu, ozvěte se nám. 

Zapojit se můžete jak jednorázově např. při úklidu zahrady, přesazování kytek, úklidu po rekonstrukcích nebo dlouhodobě jako koordinátoři akcí, které v Nadačním domě pořádáme. Koordinátory hledáme jak pro již zavedené akce, tak rádi podpoříme vaše vlastní iniciativy. Nadace je víceúčelový prostor, kde se dají hrát hry, pořádat kulturní akce, cvičení ... 

Pokud rádi organizujete, pak je to pro vás dobrá příležitost.

Přihlásit se můžete zde nebo na nějaké akci pořádané nadací či v kavárně Šálek štěstí, jehož majitelé s nadací spolupracují.

Provoz Nadačního domu financuje nadace z nájmů, na provozní náklady přispívá i Město Svitavy, ale na údržbu a nákup nového vybavení už moc nezbývá . 

Chcete svým darem podpořit naši nadaci? Zde najdete článek o tom, co se nám podařilo opravit, změnit, udělat jinak.  Vaše pomoc může mít velký dopad: vytváříme a udržujeme inspirativní prostor, podporujeme komunitu a tím podporujeme vznik společnosti, kde aktivní lidé berou zodpovědnost za své okolí do svých rukou. V  kontaktech  najdete i číslo našeho účtu.  Nebo můžete použít připravený QR kód. Děkujeme Vám za Váš dar, který pomůže udržet krásný dům funkční, poskytující zázemí aktivitám podporovaných Nadací Josefa Plívy.