O nadaci

Nadace Josefa Plívy byla založena 28. října 1990 za účelem podpory vzdělání a kultury, rozvoje a prohlubování mezinárodních styků zejména mladé generace při její cestě zpět do kulturní Evropy. 

Zakladatel pan František Plíva v restituci získal zpět továrnu svého dědečka, pana Josefa Plívy.  Majetek se rozhodl použít pro veřejně prospěšnou činnost. Založil nadaci, koupil nevyužitý dům na náměstí v rodných Svitavách a pustil se do rekonstrukce ...

Nadace Josefa Plívy si od svého vzniku klade za cíl podporovat spolkovou činnost ve městě, účinně spolupracovat při záchraně historických objektů, při zlepšování životního prostředí a v oblasti charitativní. V poslední době je její činnost zaměřena hlavně na podporu komunitní činnosti. Nadace vlastní dům na svitavském náměstí a nabízí jej pro různé aktivity.

Správní rada Nadace Josefa Plívy

předseda správní rady: Mgr. Jiří Petr

člen správní rady: JUDr. Milan Břeň

člen správní rady: MUDr. Veronika Křenková

člen správní rady: Václav Koukal

člen správní rady: PaeDr.Milan Báča

člen správní rady: Stanislava Plívová

Revizor: Zdeněk Hurych

Zřizovatel: František Plíva