Cíle nadace

- podpora místní komunitní činnosti 

- podpora vzdělávání a rozvíjení kultury 

- podpora charitativních, humanitárních a dobročinných aktivit 

- osvětová činnost