Malování se Stáňou

 výtvarná školička pro děti od 6 let 


Vhodné pro děti od 6 do 15 let se zájmem o kresbu, malbu, grafické techniky a dekorativní tvorbu.

Výuka probíhá v dvouhodinové jednotce jedenkrát týdně každou středu od 16.00 do 18.00 hod.

Přihlášky a podrobnější informace

v době výuky v Nadačním domě Nadace Josefa Plívy u vedoucí kroužku Stáni Plívové

telefonicky: Stanislava Plívová +420 737 486 413