Nadační činnost

V současné době Nadace Josefa Plívy neposkytuje peněžní dary.

Kapitálem nadace je její Nadační dům

  • místnosti v přízemí (klubová místnost a kuchyňka s dětskou hernou) a v 1. patře (taneční a přednáškový sál) slouží k tomu, aby NJP dosahovala svých cílů. Proto v případě nevýdělečné akce při činnosti podporované NJP je možno poskytnout dar až do výše ceny pronájmu.
  • nadace se podílí na provozování jen některých akcí v Nadačním domě, ostatní jsou v režii jiných subjektů
  • místnosti ve 2. patře slouží spíše ke komerčním účelům, peníze z jejich pronájmu se používají na provoz Nadačního domu NJP. Více v odkazu Služby v Nadačním domě.
  • zadní trakt Nadačního domu pronajímáme organizaci Děti patří domů. Využívají jej k respitní a klubové činnosti, do které patří i pořádání letních táborů.