Nadační činnost

Kapitálem nadace je její Nadační dům

V současné době Nadace Josefa Plívy (NJP) neposkytuje peněžní dary, ale pro neziskový sektor v případě pořádání akce podporuje pořadatele i událost samotnou formou daru (je možný až nulový pronájem).

Místnosti v přízemí (klubová místnost a kuchyňka s dětskou hernou), v 1. patře (taneční a přednáškový sál), podkroví a Skofka slouží k tomu, aby NJP dosahovala svých cílů. Proto v případě nevýdělečné akce při činnosti podporované NJP je možno poskytnout dar až do výše ceny pronájmu.

Místnosti ve 2. patře slouží spíše ke komerčním účelům, peníze z jejich pronájmu se používají na provoz Nadačního domu NJP. Více v odkazu Služby v Nadačním domě.

Akce v Nadačním domě jsou většinou v režii jiných subjektů. Tyto aktivity nadace spoluorganizuje nebo zajišťuje jejich koordinaci a propagaci. 

Více o akcích v sekci Aktuální události