Pravidla pořádání akcí v Nadačním domě

Každý z členů programové skupiny má právo navrhnout akci, avšak přebírá za ni odpovědnost (plán, realizace, financování, vykazování nákladů, úklid po akci…..)

Akce pořádané NJP

- odsouhlasí je nejméně 2 členové správní rady NJP

- benefice, koncerty na podporu NJP, akce odpovídající činnosti NJP...

- na propagačních materiálech logo NJP

- není vstupné, ale dobrovolný příspěvek

- nelze žádat o granty

Akce s podporou NJP (NJP spolupořadatel

- akce ZUŠ, neziskových organizací …

- na propagačních materiálech logo pořádající organizace a NJP

- nadační příspěvek na nájem

Akce spolku Společně k sobě z.s.

- akce odpovídající činnosti spolku a nepoškozující dobré jméno NJP

- na propagačních materiálech logo spolku

- spolek platí nájem NJP, lze získat nadační příspěvek na nájem nebo jeho část

- akce spolku musí odsouhlasit předseda spolku (výbor)

- lze žádat o podporu akce – dotace, granty ….

Soukromé akce

- všechny akce, které nejsou organizovány NJP či spolkem.

- na propagačních materiálech logo pořádající organizace či soukromého subjektu ( nepoužívat logo nadace), použít v prostorách Nadace Josefa Plívy nebo v Nadačním domě, náměstí Míru 138/80, Svitavy, je potřeba uvést i pořadatele akce  

- pořadatel akce platí nájem NJP, lze i na fakturu po sepsání smlouvy na nájem, lze získat nadační příspěvek na část nájmu

- úklid po akci – za uvedení pronajímaných prostor do původního stavu po akci je odpovědný pořadatel akce

- za propagaci akce je odpovědný pořadatel akce, NJP umožní vyvěšení dodaných materiálů do vitríny a uveřejnění na FB NJP a webu NJP