Život v jeskyni

05.01.2024

Jaké to je jít za svým snem? I když ostatním to může znít divně a nemožně. Někdy se uvnitř nás ozve volání a co se stane, když ho slyšíme a jdeme za ním? Adéla Marvanová je ženou, která si plní své sny a jde za voláním svého srdce. Přijďte si poslechnout její příběh, podívat se na film, který o tom natočili a poslechnout si písně jejího muže, kterého potkala v Mexiku. Bude to večer s Adélou a s jejím mužem Yousalym a malou dcerou Jasmínkou, protože všechno, co dělají, dělají spolu jako rodina. Na tento večer bude volně navazovat druhý den tradiční potní chýše, která se bude společně stavět a připravovat v Trstěnicích na statku U Vlachu. Je velkým zážitkem a očistou zažít samotný Temascal se všemi živly. Na Potní chýši je potřeba se hlásit na tel. 728 606 490.