Rytmus Východní Čechy slaví 10 let

20.04.2023

Koncert Žen zpěvných - 20. dubna v 18:00, přednáškový sál Nadace Josefa Plívy. Vstupné dobrovolné.

V dubnu 2023 oslaví 10 let působnosti ve svitavském a orlickoústeckém okrese nezisková organizace Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 

Portfolio služeb, původně zaměřené čistě na podporované zaměstnávání, se postupně rozrostlo o další aktivity, jako jsou podporované bydlení pro lidi s intelektovým znevýhodněním, nácviky dovedností (cestování, nakupování, hospodaření s penězi aj.), či tranzitní program na regionálních praktických školách (tranzitním program je individuální podpora studentů při přechodu ze školydo zaměstnání). Potkat nás můžete taktéž u kávy; u mobilního stánku Kafebaru, který se pravidelně objevuje na různých akcích ve Svitavách a v okolí.

Během své existence na Svitavsku Rytmus podpořil téměř dvě stovky osob se zdravotním znevýhodněním žijících v tomto okrese.

Děkujeme všem klientům, jednotlivcům, organizacím i firmám, kteří nás podporují. Více o plánovaných oslavách a aktuálním dění u nás se dozvíte na www.rytmusvychod.cz nebo na Facebooku (facebook.com/rytmusvychod) či Instagramu (@rytmusvychodnicechy).