PŘÍRODNÍ UČENÍ A VODA V KRAJINĚ

09.05.2024

Přírodní učení a pochopení vztahu člověka a krajiny má mnoho podob. V domorodém pojetí je tato cesta k původnímu podobná přirozenému vzdělávání dětí. Vyberou si intuitivně svůj vzor. Pak dlouho pozorují, nějakou dobu se opičí a pak najednou začnou vnímat svoje vlastní nadání. Člověk, kterého si dítě vybralo se stává průvodcem.

Jak to máme my? Přírodní tradice mají stejný základ na celém světě. Vychází ze vzájemné propojenosti a vnímají zemi jako živý organismus, ve kterém se nacházejí brány ke zdroji všeho stvořeného. Těmito branami mezi světy jsou také obřadiště, kterým domorodci přisuzují velký význam. Místa, kde země promlouvá. Říkají, že tvořivou komunikací s místy pomáhají udržovat přirozený koloběh a obnovu zdroje života.

S domorodci jsme navštívili Šumavská jezera, Boubín, menhiry na Javorníku, Říp, České Středohoří, Trosky, Ještěd, Levý Hradec, Křivoklát, Beskydy, Hranická propast, Jeseníky a další místa.

Tradice země ožívá, a tak si přijď popovídat o tom, co pro současného člověka znamená udržování rovnováhy, obnova zdrojů a návrat k původnímu koloběhu života na zemi.