Koncert žáků ZUŠ Svitavy

22.11.2023

Zveme vás na koncert žáků ze tříd Lenky Fikejzové, Veroniky Plívové a Karla Tótha Základní umělecké školy Svitavy.