Komunitní centrum Skofka

01.05.2023

Jde o objekt, který je součástí Nadačního domu a vstup do něj je ze zahrady.

Za života Františka Plívy byla Skofka jeho domovem. Po jeho smrti v roce 2014 ji do přednostního práva užívání dostala organizace Děti patří domů z.s. (dále DPD), která zde pořádala respitní pobyty dětí, vzdělávací akce pro pěstouny, kontakty dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou a další akce související s jejich činností. Tento prostor nebyl nikdy využíván ke komerčním účelům.

Proč ten zvláštní název Skofka?

Název vznikl na první dobrovolnické akci spojené s vyklízením prostor po panu Plívovi, které se účastnili převážně respitní pracovníci organizace DPD. Původním záměrem bylo vymyslet název tak, aby vzbuzoval pocit zašívárny, schovávačky a zároveň zněl tajemně. A tak se ze Schovky ponecháním několika pravopisných chyb, aby se tam děti cítily dobře, stala Skofka.

Po vyklizení objekt prošel rekonstrukcí prostor, aby vyhovoval hygienickým nárokům na pobyty s dětmi. První úpravy byly financovány z prostředků nadace, dále se o něj starala organizace DPD převážně dobrovolnickou formou. V přízemí vznikly koupelny, WC, kuchyň a společenská místnost, v I. patře jsou ložnice se sociálním zařízením.

V létě 2020 se projevila závada na střeše a začalo zatékat až do společenské místnosti v přízemí. To už se nedalo dobrovolnickou činností řešit. Skofka se stávala nevyužitelnou pro své účely.

Naším záměrem bylo prostory zmodernizovat, snížit energetickou zátěž (že bylo naše rozhodnutí správné, dokazují vzrůstající ceny energií) a vybavit Skofku adekvátním IT zařízením. Toho jsme mohli dosáhnout pouze získáním peněz spolufinancováním.

Financování

Na začátku roku 2022 jsme ve spolupráci s MAS Svitavy začali připravovat celý projekt a jeho financování. Díky podpoře MAS se nám podařilo získat část peněz z projektu "Rozvoj venkova – 7. výzva.

Realizace/stavební úpravy

Realizaci projektu jsme rozdělili do tří částí. V první části proběhla výměn stávající nefunkční krytiny za novou a modernější, přičemž jsme stále zachovávali ráz stavby. Zároveň jsme nechali vyměnit nevhodně nainstalovaná a protékající střešní okna za světlíky.

Ve druhé části dostala nová střecha zateplení a realizovali se nové stropy s nově provedenou elektroinstalací a světly. Zároveň se naistalovalo zábradlí na schody do I. patra kvůli bezpečnosti při pohybu dětí.

Ve třetí části proběhla instalace nového audiovizuálního vybavení, které Skofka doteď postrádala. Jedná se o projektor, plátno, mikrofon a reproduktory, které zjednoduší práci při vzdělávání pěstounů, dětí a dobrovolníků a nabídne možnost pořádat další školení a semináře.