Nadace Josefa Plívy

26.11.2016

Nadace Josefa Plívy vznikla na podporu obnovujícího se společenského života města po roce 1989 se zvýrazněným zaměřením podporovat vzdělávání a setkávání mladých lidí. Teď již bez hranic fyzických i ideových. Pomáhat při vyhledávání kontaktů, přípravě projektů, jejich uskutečňování a financování. Nadace vstupovala do města jako něco nového, předchozími léty již zapomenutého poslání.

Nadace je majetek trvale věnovaný na obecně užitečné účely, prostřednictvím neziskové účelové organizace.

Přesně to udělal pan František Plíva se svým nemalým majetkem, navráceném v restituci po dědečkovi Josefu Plívovi, významném svitavském českém podnikateli. Učinil tak k překvapení i nedůvěře mnohých.

Od prvních okamžiků je nadace významnou oživující součástí života města. Je obohacením a významným příspěvkem vzdělávání a společenské, spolkové a kulturní nabídky nejen v našem městě. A je tomu tak dosud.

Vedení města si je vědomo přínosu nadace, trvale její činnost sleduje, oceňuje a podporuje a některé nabídky také využívá. Právě tak se také smysl a záměry nadace naplňují.

Václav Koukal Mgr.                                                                 David Šimek

bývalý starosta města                                                            starosta města