Představení Písně o slavném zrození

26. ledna 2018 proběhlo minimalistické divadelní představení souboru Teď nádech a leť u svátečního stolu, kde dávné písně, moravské a ukrajinské, církevní a světské, spolu s poezií Bohuslava Reynka jsou cestou k tomu, co je „za nimi". Představení o významném narození, uvedené v duchu staré tradice, že radostná událost se má oslavovat poté, co nastane (ne před, jak se ustálilo v poslední době) - tedy celý leden až do masopustu. 

 

Soubor Teď nádech a leť založili v roce 2010 Karolína Plachá a David Zelinka jako nezávislé neregistrované uskupení pro tvorbu divadelních představení. Inspirací pro počiny souboru byly od počátku cesty a setkávání s lidmi – s jejich životy, příběhy, zvyky, vírami, písněmi. Divadelní inspirací bylo a zůstává Polsko, setkávání s tamními divadly, a rozmanitostí toho, co všechno může slovo „divadlo“ znamenat.

V posledních letech se těžiště práce souboru přesouvá do oblasti divadla a žánru dokumentárního dramatu. Inspirační cesty a výpravy původně zaměřené na místa se zachovalou tradiční kulturou, jsou aktuálně směrovány do míst neklidných a konfliktních (turecko-syrské pohraničí, autonomní region íráckého Kurdistánu, východní Ukrajina). Cílem divadelních projektů je podat svědectví, doplnit mediální zpravodajství o pohled lokálních aktérů a obětí konfliktů. Tradiční kultura těchto oblastí je kontextem aktuální situace, výchozím bodem a jedním z komunikačních prostředků, jak v poznávaných lokalitách, tak později v představeních, jsou písně.

Tisknout stránku

      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník