Pekelný Mikuláš

Vždy první adventní víkend pořádá tuto akci Středisko volného času Tramtáryje ve Svitavách. Na děti a jejich rodiče čekala cesta přes zahradu nadačního domu, která byla osvětlená zapálenými loučemi a prvními pekelnými ohni. Na děti tam čekali čerti, kteří děti zavedli do svitavského pekla, které bylo připraveno ve sklepení domu. Zde prošli předpeklím až ke trůnu Lucifera, kde se děti zodpovídaly ze svých hříchů. Celé peklo bylo připraveno a nasvíceno barevnými efekty a vypadalo opravdu strašidelně. Po propuštění Luciferem a jeho pomocníky pokračovaly děti do horního patra do „nebíčka“, kde na ně čekal Mikuláš a andílci. Zde byly děti pochváleny za své dobré skutky, zazpívaly písničku nebo přednesly básničku a od Mikuláše dostaly odměnu.

 

 

 

 

 

Tisknout stránku

      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník