O Nadaci Josefa Plívy

Cíle Nadace Josefa Plívy

Nadace Josefa Plívy byla založena 28. října 1990 za účelem podpory vzdělání a kultury, rozvoje a prohlubování mezinárodních styků zejména mladé generace při její cestě zpět do kulturní Evropy.

Nadace Josefa Plívy si od svého vzniku klade za cíl účinně spolupracovat při záchraně historických objektů, při zlepšování životního prostředí a v oblasti charitativní. Zaměřuje se i na podporu spolkové činnosti.

Nadace Josefa Plívy je ze své povahy nevýdělečný podnik, který získává finanční prostředky dotacemi a dary od právnických a fyzických osob z tuzemska i zahraničí.

 

Nadační činnost

V současné době Nadace Josefa Plívy neposkytuje peněžní dary.  

Kapitálem nadace je její Nadační dům

  • Místnosti ve 2. patře slouží spíše ke komerčním účelům, peníze z jejich pronájmu se používají na provoz Nadačního domu NJP.
  • Místnosti v přízemí  (klubová místnost) a v prvním patře (Taneční a Přednáškový sál)  slouží  k tomu, aby NJP dosahovala svých cílů - podpory spolkové činnosti, osvětové činnosti, podpory vzdělávání, rozvíjení kultury a prohlubování mezinárodních styků, zejména pro mladou generaci občanů svitavského okresu. 
  • Cena pronájmu těchto místností:ve všední den 200,- /den, v sobotu a v neděli 300,- /den. V případě nevýdělečné akce v činnosti podporované NJP je možno poskytnout dar až ve výši ceny pronájmu.
  • Pro pořádání uzavřených akcí je možné využít všechny dlouhodobě nepronajaté místnosti Nadačního domu za cenu 1500,- Kč/den, je ale nutné počítat s tím, že provozovny si domlouvají klienty i o víkendu. Nadační dům pronajímáme jen na kurzy a spolkové akce, ne na soukromé oslavy.
  • Zadní trakt Nadačního domu pronajímáme organizaci Děti patří domů. Využívají jej k respitní a klubové činnosti, do které patří i pořádání letních táborů.

 

Pan František Plíva nevybudoval jen krásnou budovu plnou historických děl, ale i krásnou zahradu inspirovanou japonským stylem. V současné době se zahrada přizpůsobuje novým podmínkám, využívá se při akcích organizace Děti patří domů a při dalších akcích konaných v Nadačním domě. V záložce DĚNÍ V NADAČNÍM DOMĚ je přidán kalendář akcí v zahradě, aby se akce nepřekrývaly, zahradu nelze rozdělovat.

 

Tisknout stránku

Facebook

 
 

KONTAKT

Nadace Josefa Plívy
náměstí Míru 138/80
568 02 Svitavy
IČO: 135 84 596

Veronika Křenková 737 789 770 krenkova.v@seznam.cz

 

Virtuální prohlídka

>>>NADAČNÍHO DOMU<<<
 


      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník