Nadační činnost a pronájem prostorů

Kapitálem nadace je její Nadační dům

  • Místnosti ve 2. patře slouží spíše ke komerčním účelům, peníze z jejich pronájmu se používají na provoz Nadačního domu NJP.
  • Místnosti v přízemí  (klubová místnost) a v prvním patře (Taneční a Přednáškový sál)  slouží  k tomu, aby NJP dosahovala svých cílů - podpory spolkové činnosti, osvětové činnosti, podpory vzdělávání, rozvíjení kultury a prohlubování mezinárodních styků, zejména pro mladou generaci občanů svitavského okresu. 
  • Cena pronájmu těchto místností:ve všední den 200,- /den, v sobotu a v neděli 300,- /den. V případě nevýdělečné akce v činnosti podporované NJP je možno poskytnout dar až ve výši ceny pronájmu.
  • Pro pořádání uzavřených akcí je možné využít všechny dlouhodobě nepronajaté místnosti Nadačního domu za cenu 1500,- Kč/den, je ale nutné počítat s tím, že provozovny si domlouvají klienty i o víkendu. Nadační dům pronajímáme jen na kurzy a spolkové akce, ne na soukromé oslavy.
  • Zadní trakt Nadačního domu pronajímáme organizaci Děti patří domů. Využívají jej k respitní a klubové činnosti, do které patří i pořádání letních táborů.
  • V současné době Nadace Josefa Plívy neposkytuje peněžní dary. 
Tisknout stránku

KONTAKT

Nadace Josefa Plívy
náměstí Míru 138/80
568 02 Svitavy
IČO: 135 84 596

Veronika Křenková 737 789 770 krenkova.v@seznam.cz

 

Virtuální prohlídka

>>>NADAČNÍHO DOMU<<<
 


      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník