Koncerty Tetelí

Tetelí je série (dosud 7) koncertů pořádaná Pavlou Boučkou, Jiřím Michálkem a jejich hosty v Nadačním domě Nadace Josefa Plívy. 

 

Přednáškový sál Nadačního domu představuje ideální prostředí pro komorní koncerty i díky instalovanému pianu.

 

 

Tisknout stránku

      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník