Historie Nadace Josefa Plívy

Nadace Josefa Plívy byla založena ve Svitavách dne 28. října 1990 Františkem Plívou a nese název po jeho dědečkovi, významném svitavském továrníkovi a mecenáši, Josefu Plívovi. Založení Nadace právě 28. října je symbolické, neboť v tento den roku 1918 byla vyhlášena Československá republika a ve Svitavách tak došlo k posílení české menšiny.

Ve statutu Nadace Josefa Plívy je napsáno, že vznikla za účelem podpory vzdělání a kultury, zakládání a prohlubování mezinárodních styků, zejména pro mladou generaci občanů svitavského okresu, spolupráce při rekonstrukci historického jádra města Svitav, zlepšování životního prostředí ve Svitavách a kooperace s dalšími institucemi v charitativní oblasti.

Pro potřeby nadace byl zrekonstruován dům na náměstí Míru. V roce 1998, když Nadace Josefa Plívy již naplno fungovala, přišlo něco, s čím nikdo nepročítal. Dne 16. září  se vznítil oheň při opravách na sousedním domě. Požár téměř zlikvidoval střechu Nadačního domu a poničil velkou část podkrovních místností. František Plíva tak musel začínat od znovu od začátku. V druhé fázi rekonstrukce bylo nakonec vytvořeno pět pater, která ve výsledku odpovídají činnosti v Nadačním domě daleko lépe.

Interiér domu procházel neustále velmi citlivou úpravou. František Plíva se ukázal jako milovník všeho historického a architektonicky pěkného, takže například v přednáškové místnosti je položena dlažba z kostela na náměstí, v přízemí pak v roce 2005 přibyly nádherné taneční parkety z hotelu SLAVIE. Místnosti oddělují dveře, které dříve sloužily ve škole. Jiné dveře jsou zase zachráněny z valníku při bourání starých domků na předměstí. Ve světlíku renesančního domu plavou rybky a nad nimi ční zachovalá vitráž se starým dřevěným ciferníkem. Stěny chodeb ND a sálu, který je využíván k přednáškám, vernisážím, koncertům či výstavám, jsou ozdobeny fotografiemi, uměleckými artefakty nebo obrazy od místních umělců, především pak malíře Petra Markušice, kterého si František velmi oblíbil.

Stálé místo má v Nadačním domě Nadace Josefa Plívy také výtvarný kroužek, který vede Stáňa Plívová. Tento kroužek působí v Nadačním domě přes 20 let. Nejzdařilejší kresby dětských umělců jsou pravidelně vystavovány nejen v Nadačním domě, ale také na jiných místech ve Svitavách. V Nadačním domě také působil dětský hudební sbor, nyní zde má některé zkoušky divadlo DOMA. Donedávna byla v přízemí také nekuřácká čajovna, která měla velký ohlas, a lidé sem rádi chodili na setkání s přáteli.

Prakticky již od založení se v Nadačním domě konají různé turnaje, výstavy, semináře, koncerty a mnoho dalších kulturních akcí. Na pozvání Františka Plívy Nadační dům navštívila řada známých osobností z různých oblastí společenského života. První opravdu mezinárodní akcí, která se v ND Nadace Josefa Plívy konala, byl seminář „Jak funguje tržní ekonomika“, jehož se účastnila japonská delegace. To se psalo září roku 1993. Jedna z největších výstav proběhla v říjnu 1995, kdy studenti Akademie výtvarných umění v Praze vystavovali ve Svitavách svá díla. Jako host přijel dnes již bývalý ředitel Národní galerie a významná osobnost pan prof. Milan Knížák. Tato velkolepá výstava se konala při příležitosti pátého výročí Nadace. Jeden z největších koncertů, který se pod záštitou Nadace Josefa Plívy konal, bylo vystoupení Symfonického orchestru konzervatoře v Brně, který proběhl v listopadu 2000.

      

Tisknout stránku

KONTAKT

Nadace Josefa Plívy
náměstí Míru 138/80
568 02 Svitavy
IČO: 135 84 596

Veronika Křenková 737 789 770 krenkova.v@seznam.cz

 


      © 2017 - Nadace Josefa Plívy
Digitální obchodník